หน.วนอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก รับจะทำข้อตกลงร่วมกับชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน ด้านปลัดอาวุโสอำเภอเนินมะปราง ชี้ ให้คำนึงถึงระเบียบของชุมชนที่สอดคล้องการดำรงชีวิต

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้มีการประชุมหารือหาทางออกร่วมกันระหว่างหน่ายงานภาครัฐกับชาวบ้าน กรณีป่าชุมชนร่องท่อน-ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยชาวบ้านได้เสนอให้มีการทำข้อตกลงร่วมในการจัดการบริหารป่าชุมชนในเขตวนอุทยานเขาพนมทองร่วมกัน ด้าน นายเสกสันต์ ลอมแปลง หัวหน้าวนอุทยานเขาพนมทองรับที่จะทำข้อตกลงร่วมกัน

img_9448

จากกรณีที่ชาวบ้านบ้านร่องท่อน บ้านปลวกง่าม และชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ(คนกับป่า)จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายสุรียา หาญไพบูลย์ นายอำเภอนินมะปราง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

  1. ชุมชนยืนยันว่า “คนกับป่าพึ่งพาอาศัยกัน” สามารถบริหารจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนได้ปลูกเองและดูแลรักษาร่วมกันโดยมีความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ตามแนวเขตเดิมที่ชุมชนกันไว้มาโดยตลอด และไม่มีการขยายพื้นที่แต่อย่างใด โดยได้มีการกำหนดระเบียบข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชน จนเปลี่ยนพื้นที่ที่มีต้นไม้ไม่มากนัก จนก่อเกิดป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้ชุมชนได้หากิน ใช้สอย ตามวิถีชีวิตและฤดูกาลที่เหมาะสม รวมทั้งยังรักษาป่าให้สมบูรณ์และเติบโตได้ดังรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบัน
  2. เพื่อลดความหวาดกลัวและความกังวลของคนในชุมชนต่อแนวทางการปฏิบัติ และสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงเวลาปฏิรูปประเทศอันเป็นแนวทางและหลักการของผู้นำรัฐบาลปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ(คนกับป่า)จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนมุ่งหวังที่จะเห็นถึงกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อมีทิศทางการทำงานร่วมกันในรูปแบบการจัดการร่วม ทั้งภาคราชการ ชุมชน องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยก่อเกิดเวทีและกลไกการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางและข้อตกลงในการทำงานร่วมกันต่อไป

โดยนายสุรียา รับปากต่อหน้าชาวบ้านจะเร่งดำเนินการประสานงานเพื่อหารือร่วมกันให้เร็วที่สุดนั้น วันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2559) จึงได้มีการจัดเวทีประชุมเพื่อหารือร่วมกันดังกล่าว โดยมี นายคำผัน โมกไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอเนินมะปราง และนายประดิษฐ์ ปัตตานี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม และมีนายเสกสันต์ ลอมแปลง หน.วนอุทยานเขาพนมทอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ เจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักร กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และชาวบ้านบ้านร่องท่อน และบ้านปลวกง่าม เข้าร่วม

ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อหาทางออกในการจัดการบริหารป่าชุมชนฯ

img_9450

“ที่พวกเราปักหลักแนวเขตป่าชุมชนเมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น เป็นการซ่อมแซมป้ายเดิมที่มันผุพังไป ซึ่งได้ติดไว้มานานกว่า 19 ปี เพื่อแสดงอาณาเขตที่ชัดเจนของป่าชุมชน เพื่อป้องกันและรับรองว่าพี่น้องชาวบ้านจะใช้ประโยชน์จากป่าและมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลป่าชุมชนในขอบเขต โดยไม่มีการรุกล้ำเกินออกไปนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันระบุไว้” นายอนันต์ วิลัยฤทธิ์ ประธานชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ(คนกับป่า)จังหวัดพิษณุโลกกล่าว เพื่อชี้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวคิดและแนวทางในการจัดการป่าชุมชนฯ

“ที่ผ่านมามีปรากฏการเกิดขึ้นกับชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้กระทำการข่มขู่ คุกคามชาวบ้าน เวลาชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ เจ้าหน้าที่ก็เทหน่อไม้ข้องชาวบ้านทิ้งไปกว่าครึ่งถุง คือชาวบ้านเขาต้องการหาอยู่หากินตามวิถีทางดำเนินชีวิต แต่ก็ถูกปฏิบัติย่างนี้มาตลอด” นายอนันต์กล่าวเพิ่มเติม

 

ด้านนายเสกสันต์ ลอมแปลง หน.วนอุทยานเขาพนมทอง ยอมรับและจะนำข้อร้องเรียนนี้กลับไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน “เมื่อรับทราบอย่างนี้แล้ว ผมก็จะนำไปพูดคุยปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ของผมต่อไป ก็หวังว่าเรื่องที่แล้วๆ มาก็ขอให้มันผ่านไป แล้วต่อไปนี้เราจะต้องมาวางแนวทางในการจัดการดูแลป่าแห่งนี้ร่วมกัน แต่ผมขอให้นำหลักเขตที่ปักเอาไว้ออกก่อน”

img_9446

นายมะลิ ทองคำปลิว ที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์ธรรมชาติได้กล่าวในที่ประชุมว่า “คงจะยังเอาหลักเขตออกไม่ได้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเสียก่อน เนื่องไม่มีความไว้ใจในการเจรจาปากเปล่า เพราะจากบทเรียนจากหลายๆ พื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนอุทยานมาโดยตลอด และผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาได้พูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้าง พอเปลี่ยนทุกอย่างก็กลายเป็นสูญ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก็กลับมาเหมือนเดิม อย่างนี้ชาวบ้านที่ดูแลป่าและใช้ประโยชน์จากป่าก็จะไม่ได้รับหลักประกันใดใดเลย เราจึงเสนอให้มีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนาม มีประจักรพยานรู้เห็นด้วย”

“อย่างนั้นก็มาทำข้อตกลงกันเลย” นายเสกสันต์ กล่าว “ผมยินดีที่เราพูดคุยกันได้อย่างราบรื่น และผมก็พร้อมที่จะลงนามทำข้อตกลงกับชาวบ้าน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป่าผืนนี้ร่วมกัน”

img_9459

“ผมยินดีที่เห็นการประชุมอย่างชื่นมื่นอย่างนี้ โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดใด ฉะนั้นในการทำข้อตกลงร่วมกันก็ขอให้คำนึงถึงสองเรื่องประกอบกัน คือ หนึ่งระเบียบของป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันกำหนดเป็นอย่างไร กับการดำเนินชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยหากิน และสอง ระเบียบวนอุทยานเป็นอย่างไร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เราจะเห็นการทำข้อตกลงร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” นายคำผัน โมกไธสง ปลัดอาวุโส อำเภอเนินมะปรางกล่าวปิดการประชุม

ซึ่งการประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันครั้งนี้ได้ดำเนินผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปถึงแนวทางการจัดการร่วม คือจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างวนอุทยานเขาพนมทองกับคณะกรรมการป่าชุมชนร่องท่อน-ปลวกง่าม โดยจะมีการนัดประชุมยกร่างข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งในอีกไม่เกิน 15 วัน หลังจากนี้

img_9443

Recommended Articles