133 องค์การ ต้าน ม.44 สร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้าน “บิ๊กฉัตร” ปัด ไม่มีแนวคิดนี้

จากกรณี รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ เรื่องการหารือ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เดินหน้าเขื่อนแม่วงก์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำที่เขื่อภูมิพล จ.ตาก

“จะไปดูว่าใช้มาตรา44 เข้ามาทำอะไรได้บ้างทำให้เดินหน้าจะเจรจากับกระทรวงทรัพยากรฯ เพราะพื้นที่สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ เข้าไปในเขตอุทยาน ป่าไม้ ได้เจรจาให้ยกเว้นบางเรื่องมาได้5 โครงการแล้วไม่รู้รัฐบาลก่อนทำอย่างไร ที่ต้องพูดเรื่องเขื่อนแม่วก์ เพราะจะได้สำรองกรณีวิกฤตที่ผ่านมา”……. อ่านต่อได้ที่ : โพสต์ทูเดย์

bandicam 2016-09-06 09-14-30-155.jpg

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ได้โพสต์ลงในเฟสบุคส์ส่วนตัว ถึงแถลงการคัดค้านการใช้ มาตรา 44 กรณีเขื่อนแม่วงศ์ โดยได้แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า “ทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน) เห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้มาตราการดังกล่าวเนื่องจากเรื่องโครงการเขื่อนแม่วงค์ไม่ใช่เรื่องความผิดอันใด แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุและผลในการดำเนินการ อีกทั้งการเร่งรัดก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 โดยมิได้พิจารณาผลกระทบและทางเลือกจัดการน้ำอย่างรอบด้าน มีแต่จะทำให้เกิดความมืดบอดในการจัดการน้ำของประเทศ เราเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน) และเครือข่ายองค์กรภาคี ขอคัดค้านการ ใช้ มาตรา 44 ผลักดัน เร่งรัด การก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์”

ซึ่งได้ให้เหตุผลในการคัดค้านครั้งนี้ถึง 7 ข้อ ดังนี้

1. ขัดต่อนโยบายรัฐบาล ในการรักษาผืนป่าประเทศไทยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะการสร้างเขื่อนแม่วงก์จะทำลายผืนป่าสมบูรณ์และป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และผืนป่าตะวันตก

2. ขัดต่อข้อเสนอ 15 ข้อของมูลนิธิสืบ ที่ยื่นข้อเสนอทางออกการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในลุ่มน้ำแม่วงก์ ที่ได้ยื่นต่อ รมต.เกษตรและสหกรณ์ ไปแล้ว

3. ขัดต่อเจตนารมณ์ ของ คุณสืบ นาคะเสถียร เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิสืบ ได้จัดงานรำลึกการจากไปของคุณสืบ ที่ได้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องผืนป่าตะวันตก และเพื่อรักษาป่าของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก แต่หลังจากการจัดงานรำลึกเพียงวันเดียว รมต.กับมีนโยบายทำลายป่าโดยจะใช้ ม.44 ผลักดันสร้างเขื่อนแม่วงก์ จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

4. กรณีน้ำในเขื่อนคลองโพธิ์ และเขื่อนทับสะเหลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่มีน้ำสำรอง จึงสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อับฝน(ฝนตกน้อย) การสร้างเขื่อนไม่ใช่คำตอบของการจัดการน้ำ จึงไม่สมควรแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสร้างเขื่อนแม่วงก์ อีกต่อไป ให้มีการทบทวนและใช้ทางเลือกอื่นๆตามที่มูลนิสืบ ได้ให้ข้อเสนอไปในการจัดการน้ำ

5. เราหวังให้พายุพัดผ่าน แต่สุดท้ายฝนก็ไม่ตกเหนือเขื่อนจึงมีป่าต้นน้ำแบบเดิม ซึ่งผิดพลาดแบบที่เห็นอยู่ในปัจุบัน

6. แนวคิดในการเร่งสำรองน้ำด้วยการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งวิกฤตเรื่องน้ำที่ผ่านมาเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผิดพลาด ซึ่งแก้ไขได้ และไม่จำเป็นสร้างเขื่อนแม่วงก์

7. หากมีการนำ ม.44 มาใช้ผลักดันการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จะนำไปสู่การใช้แนวทางเดียวกันกับโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีกรณีพิพาทระหว่างรัฐและชาวบ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะไม่ได้ใช้การตัดสินใจที่ยื่นอยู่บนเหตุและผลทางวิชาการ

และได้แนบรายชื่ององค์การ จำนวน 133 องค์การ ร่วมถึงในนามบุคคล อีก 381 รายชื่อ ร่วมคัดค้าน

bandicam 2016-09-06 08-50-25-853

รายชื่อแนบท้าย คัดค้านเขื่อนแม่วงก์
ในนามองค์กร และ เครือข่าย
1.เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน)
2.มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)Thai-Water Partnership
3.มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
4.มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว
5.มูลนิธิสถาบันปฎิปัณ
6.มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
7.มูลนิธิสุรชัย จันทิมาธร
8.มูลนิธิบัญฑิต อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.เครือข่ายศิลปินรักษ์ป่าตะวันตก
10.สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
11.สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
12.สถาบันพัฒนาเยาวชนและองค์กรชุมชนเพื่ออนาคต จ.อุทัยธานี
13เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ป่าแม่วงก์
14.เครืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง – ล้านนา
15.เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่
16.เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
17.กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
18.กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
19.กลุ่มตะกอนยม
20.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
21.มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
22.สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (MCI)
23.พิพิธภัณฑ์เล่นได้ บ้านป่าแดด ตอ.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
24.มูลนิธิธนาคารต้นไม้
25.สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
26.เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำอันดามันตอนบน
27.มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
28.เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (SCNNE)
29.สมาชิกเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ(คปน.) บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
30.เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสวล.เขตงานตะนาวศรี
31.สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน
32.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช. เหนือ)
33.สถาบันธรรมชาติพัฒนา อุทัยธานี
34.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
35.ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก
36.เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.พิษณุโลก
37.ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ(คนกับป่า)จังหวัดพิษณุโลก
38.กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนินมะปราง
39.สถาบันสร้างเสริมการจัดการทรัพยากรชุมชน
40.มูลนิธิเพื่อนช้าง
41.สมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
42.สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
43.สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(สอส.)
44.สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุระกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
45.โครงการปฎิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิต
46.เครือข่าย เพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก
47.เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออก
48.เครือข่ายพลังปัญญาน่าน
49 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
50.กลุ่มเยาวชนต้นกล้านครนายก
51.ชมรมคนรักสัตว์-ป่า
52.กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
53.กลุ่มไม้ขีดไฟ
54.กลุ่มใบไม้
55.กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
56.เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
57.กลุ่มเพื่อนประชาชน
58.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
59.สมาคมรักษ์ทะเลไทย
60.ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ)
61สมาคมดับบ้านดับเมือง
62.กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง
63.มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต จ.สุราษฎร์ธานี
64.ชมรมเพื่อนธรรมชาติจ.กาฬสินธุ์
65.ชมรม โอเคเนเจอร์
66.โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA)
67.เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน)
68.กลุ่มปกาเกอะญอ ภาคเหนือ
69.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
70.คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)
71.เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน
72.กลุ่มลุ่มน้ำป๋ามปิงตอนบน
73.เครือข่ายชาวบ้านต้นน้ำแม่คำ
74.สถาบันสมถะ เพื่อสันติสุข
75.กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (siamensis.org)
76.ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มศว
77.โครงการจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมสะเมิง (SAMPART)
78.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
79.เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
80. FTA Watch (กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน)
81.ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
82.เครือข่ายชาวเล
83.เครือข่ายชนเผ่าฯ ภาคใต้
84.เครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่ามอแกน-มอแกลน
85.เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา
86.เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ
87.เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
88.เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนอง ประจวบฯ
89.เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมปละการเมือง (คปสม)
90.เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบล
91.เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติ
92.สภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้
93.กลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรัง
94.เครือข่ายภัยพิบัติตำบลท่าหินจ.สงขลา
95.เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
96.เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนอ่าว ก
97.มูลนิธิชุมชนไท
98.เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้
99.สมาคมผู้บริโภคสงขลา
100.กลุ่มคนอีสานรักหลักประกันสุขภาพ
101.เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน
102.เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันออกและสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก
103.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
104.เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
105.คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106.กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง
107.ครูและเด็กเพื่อสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
108.เครือข่ายเพื่อนตะวันออก
109.มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ)
110.สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
111.เครือข่ายหญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
112.สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
113.สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก
114.เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
115.ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา
116.เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาสตูล
117.เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา สตูล
118.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
119.เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน
120.ศูนย์ข้อมูลสิทธิมุษยชนและสันติภาพอีสาน
121.เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน
122.เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน
123.เครือข่ายพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์
124.เครือข่ายป่าชุมชน จ.สุรินทร์
125.โครงการทามมูล
126.กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
127เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
128.เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา
129.ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชน นครราชสีมา
130.ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี
131.สถาบันธรรมชาติพัฒนา
132.เครือข่ายสลัม 4 ภาค
133.กลุ่มวันใหม่

“ด้วยเหตุผลเบื้องต้นที่กล่าวมา เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ได้เฝ้าติดตามแนวนโยบายการจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่องเห็นว่า ไม่ควรใช้ ม. 44 ในการผลักดันโครงการเขื่อนแม่วงก์ รวมถึงโครงการอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ และท้ายสุดจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เสี่ยงต่อความสูญเสีย ผืนป่า สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพด้านอื่นๆตามมา ซึ่งสวนทางและขัดต่อนโยบายการรักษาผืนป่าของรัฐบาลยุคปัจจุบันอย่างร้ายแรง” นายหาญณรงค์ ได้ลงท้ายไว้ในแถลงการณ์ดังกล่าว

ต่อมาเช้าวันที่ 6 กันยายน 2559 ในเว็บข่าวมติชนออนไลน์ ได้รายงานว่า  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีการใช้มาตรา 44 เดินหน้าสร้างเขื่อนแม่วงก์ ว่า ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้มาตรา 44 ในการเดินหน้าสร้างเขื่อนแม่วงก์ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมาจากการที่ชาวบ้านเขาอยากได้น้ำ เขาจึงเสนอเข้ามา ข้าราชการก็ทำตามหน้าที่ ส่วนคนที่คัดค้านเขาก็เสนอความเห็นเข้ามา ไม่มีใครเสนอให้ใช้มาตรา 44 ทั้งนั้น

bandicam 2016-09-06 09-42-42-402

Recommended Articles