เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกษตรกรภาคเหนือ

13775411_1112595158826725_6174168349980734978_n

27 กรกฎาคม 2559 / เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) นำโดยนายดิเรก กองเงิน ประธานเครือข่าย ร่วมด้วยชาวบ้านเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือประมาณร้อยกว่าคนได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยปลัดจังหวัดลำพูน นายณรงค์ โรจนโสทร มารับหนังสือแทนผู้ว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ได้แก่
1. เร่งรัดแนวทางสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร “โฉนดชุมชน”
2. เร่งดำเนินงาน “โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน” และ ผลักดัน ร่างพ.ร.บ.ธนาคารที่ดินตามร่างภาคประชาชน
3. ชะลอการประกาศเขตอุทยานแห่งใหม่ 8 แห่ง เนื่องจากมีปัญหาความไม่ชัดเจนแนวเขตระหว่างที่ของรัฐและชุมชนจนเป็นมูลเหตุความขัดแย้ง
4. ชะลอนโยบายการพัฒนาที่ส่งผละกระทบต่อสิทธิและชีวิตประชาชน เช่น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สร้างผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม แก่ชุมชนดั้งเดิมอย่างไม่เป็นธรรม
5. กรณีปัญหาที่ดินบ้านดอยเทวดา ต.สบบง อ.ภซาง จ.พะเยา ขอให้มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการตามมติที่ประชุมคระทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง (ครั้งที่ 1/2559) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
6. กรณีปัญหาการต่อสู้คดีความของบ้านห้วยม่วง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร้องขอให้การช่วยเหลือด้านการสู้คดี โดยให้มีการอนุมัติช่วยเหลือเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อใช้ต่อสู้ในชั้นศาลต่อไป เนื่องจากชาวบ้านมีฐานะยากไร้ ไม่มีเงินใช้ในการต่อสู้คดี

สร้อยแก้ว คำมาลา / Region Calling

Recommended Articles