แนะนำตัว

13450207_1762344733981338_7835020181125464474_n

สวัสดี ฤกษ์งามยามดี ที่เสียงจากภูมิภาค (Region Calling) เริ่มต้นในเช้าวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 ด้วยความปรารถนาจะให้เป็นเว็บไซต์สำหรับการสื่อสารจากเสียงเล็กๆ ในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของไทย ได้แสดงพลังในการมองหาลู่ทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านแง่มุมทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดำรงอยู่ของผู้คน 

ด้วยความหวัง

ตาล วรรณกูล / บรรณาธิการ

Recommended Articles